APPARAT / KONKURRANSEGRUPPE


Gymnaster som oppnår et ferdighetsnivå som gir grunnlag for konkurransedeltakelse, kan få mulighet for å delta i egne grupper for apparat-/konkurranseturn. De har trening 2 ganger pr. uke. Slik trening krever gode fysiske forutsetninger, og en stor grad av individuell instruksjon. Det gjennomføres egne uttaksprøver for deltakelse på denne gruppa. Opptak skjer hver høst, med oppstart ved årsskifte.

Nedre aldersgrense for konkurranser er 11 år, i samsvar med NIFs barneidrettsbestemmelser. Kapasiteten på apparatturngruppene er begrenset, på grunn av tilgang på kvalifiserte trenere og størrelse på areal for utøvelse. Det rekrutteres nye trenere fra konkurransegruppa, noe som er svært viktig for turnforeningens eksistens.


Levert av IdrettenOnline