Priser 2019 / 2020

Turnere som starter etter 1.1.2020 betaler halv pris av prisene under.

Gymlek - Kr 1.000,-
En trening i uka: Kr 1.700,-
To treninger i uka: 2.300,-
Konkurranse/apparat- Kr 2.700,-
Voksen over 18 år - Kr 1.700,-

Administrasjonsgebyr på Kr 20,- vil komme i tillegg på faktura.

 


Alle priser gjelder for hele sesongen.


I tillegg kommer Kr 150,- per år i medlemsavgift. Dette dekker forsikring av utøveren.


 

Ved oppstart på parti etter 1.januar betales halv pris.


Konsekvens ved manglende betaling

Ved manglende betaling kan deltakelse bli nektet.

Endringer på navn/telefonnummer/kontaktinformasjon

Endring av e-postadresse, bostedsadresse, telefonnummer må skje via MySoft.

Forsikring

Medlemmer i klubber tilsluttet NGTF er kollektivt forsikret med en ulykkesskadeforsikring. Dette krever at medlemsavgiften er betalt.

Medlemmer opp til den dagen de fyller 13 år er forsikret via Idrettsforsikring for barn (gjelder hele norsk idrett) – forsikringen er i Gjensidige (fra 2015).

 

Fra og med det året du som medlem fyller 13 og til og med det året du fyller 75 er du forsikret via NGTFs kollektive ulykkesskadeforsikringen med idrettsvilkår (grunnforsikring). NGTF byttet 1.januar 2017 forsikringsselskap til Gjensidige.

Les mer på Norges Idrettsforbunds sider:

https://www.idrettsforbundet.n...

eller:

https://www.gymogturn.no/medle...   Levert av IdrettenOnline