Priser 2021/2022

Det koster 150 kr å være medlem i Steinkjer Turnforening.
Dette dekker forsikring for turneren.

Treningsavgift:

En treningstime i uka: Kr 1500,-
To treningstimer i uka: 2000,-
Konkurranse/apparat: Kr 2500,-


Vi har valgt å fortsette med nedjustert priser i forhold til tidligere sesonger. Det vil gå bort litt treningstid på henting ved ytterdør og vasking mellom partiene. Vi er glade for at turnforeningen har litt penger "å gå på" som gjør dette mulig.

Administrasjonsgebyr på Kr 20,- vil komme i tillegg på faktura.

 

Alle priser gjelder for hele sesongen.Konsekvens ved manglende betaling

Ved manglende betaling kan deltakelse bli nektet.

Endringer på navn/telefonnummer/kontaktinformasjon

Endring av e-postadresse, bostedsadresse, telefonnummer gjøres i https://imsadmin.nif.no/.

Forsikring

Medlemmer i klubber tilsluttet NGTF er kollektivt forsikret med en ulykkesskadeforsikring. Dette krever at medlemsavgiften er betalt.

Medlemmer opp til den dagen de fyller 13 år er forsikret via Idrettsforsikring for barn (gjelder hele norsk idrett) – forsikringen er i Gjensidige (fra 2015).

 

Fra og med det året du som medlem fyller 13 og til og med det året du fyller 75 er du forsikret via NGTFs kollektive ulykkesskadeforsikringen med idrettsvilkår (grunnforsikring). NGTF byttet 1.januar 2017 forsikringsselskap til Gjensidige.

Les mer på Norges Idrettsforbunds sider:

https://www.idrettsforbundet.n...

eller:

https://www.gymogturn.no/medle...   Levert av IdrettenOnline